Na obsahu těchto stránek se intenzivně pracuje.
Mgr. Michal Šebánek, advokát
Mgr. Markéta Chudáčková, advokát

Matoušova 515/12
150 00 Praha 5 - Smíchov